top of page
IMG_7961_edited_edited.jpg
IMG_7961_edited_edited.jpg

Psykoterapeut på Østerbro

Her får du et lille indblik i hvem jeg er og hvad du kan forvente at opleve i mødet med mig som terapeut. Jeg hedder Anne Katrine, jeg er 34 år og har arbejdet med terapi og menneskelige relationer siden jeg blev uddannet, første gang i 2016 fra Københavns Universitet og dernæst i 2021 som certificeret psykoterapeut.

Min egen rejse ind i terapiens verden, startede som klient og siden da, har jeg taget en fireårig psykoterapeutuddannelse.

 

For jeg elsker terapi! Både når jeg sammen med mine klienter skaber trygge rum for sårbare følelser og når jeg selv er klient hos min dygtige supervisor.

 

For mig giver det en stor følelse af meningsfuldhed, når jeg forstår mine handlemønstre og bliver klogere på mine reaktioner i forhold til andre.

 

Jeg synes kort sagt, at det er spild af godt liv, når vi ikke får kigget på og taget ansvar for de ting, der ligger og nager som små og store sten i vores sko.

Psykoterapi i trygge rammer

Faglig baggrund som psykoterapeut

Jeg er uddannet psykoterapeut hos Akademiet for Psykoterapi i 2021. Her er jeg uddannet inden for organisk psykoterapi, som kombinerer eksistentiel terapi, gestaltterapi og kropsterapi.

 

Kort sagt indebærer denne retning at jeg ser dig, klienten, som et helt menneske der både har en krop og et hoved og altså inddrager begge dele i den terapeutiske samtale.  

 

Akademiet for Psykoterapi er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket garanterer en høj standard i både undervisning og eksaminering. Jeg er også selv medlem af foreningen, hvilket gør betyder at jeg følger deres etiske retninglinjer, og at jeg kan kalde mig psykoterapeut MPF.

Min vej ind i psykoterapien

Jeg er oprindeligt uddannet i etnologi og kunsthistorie fra Københavns Universitet, og har arbejdet med både kunst og kultur, samt som boligsocial medarbejder med socialt udsatte børn, unge og voksne, som jeg bl.a. har undervist i yoga. 

Idag er jeg, udover selvstændig psykoterapeut, også tilknyttet som mentor, på en erhvervsskole, for voksne elever med psykiatriske diagnoser.

Jeg er også uddannet som yogainstruktør hos Senses. Jeg er uddannet inden for yin-yoga, der er  et virkelig godt redskab, når jeg i terapirummet arbejder med en øget kropsbevidsthed, grænsesætning o. lign. 

 

Desuden har jeg i mange år været frivillig i forskellige organistationer med fokus på mental sundhed, bl.a. Girltalk.dk og senest som rådgiver i Psykiatrifondens telefonrådgivning.

 

Det har altid været samtalen og den dybe kontakt der har motiveret og inspireret mig, og dér jeg har mærket at mine kompetencer har været stærkest.

Dit rum til undersøgelse og udvikling

I en terapeutisk samtale, vil du først og fremmest snakke rigtig meget, fordi jeg spørger meget ind til små og store ting. Ting som du måske tager forgivet, og ikke har tænkt så meget over før.

Min erfaring er nemlig, at det er i detaljen og de små hverdagsting, at indgangen til vores dybereliggende problematikker ligger.

 

Derfor undersøger vi sammen, hvordan du har indrettet dig i netop dit liv. Gennem samtalen går vi på opdagelse, og undervejs vil jeg typisk også støtte dig i at få en bedre kontakt til din krop og de følelser og fornemmelser denne gemmer på.

 

I første omgang måske overhovedet lægge mærke til, at du har en sådan, og senere hen, hvad den fortæller.

Min tilgang til terapi

IMG_7961_edited_edited.jpg

​​Grundlaget i terapien er, at jeg møder dig lige der, hvor du er den pågældende dag. Det betyder helt konkret, at vi altid tager udgangspunkt i det, der fylder netop nu. 

 

Jeg har et eksistentialistisk grundsyn, der betyder at jeg vil støtte dig i at rumme og acceptere de grundvilkår vi alle deler, samt de vilkår der i kraft af din bagage er særligt givet til dig.

 

Desuden har jeg altid et blik på, hvordan kropsfornemmelser kan inddrages i terapien, så koblingen mellem krop og sind bliver en naturlig del af den måde du er i verden på.

 

Vigtigst af alt, vil jeg altid møde dig med omsorg og respekt for det du bringer med ind i rummet den pågældende dag. ​​

 

Den måde, jeg laver terapi på, bygger desuden i høj grad på et samarbejde mellem os.

 

Jeg anser dig som værende eksperten i dit liv og jeg som din støtte, der fordyber dig og hjælper dig til at se mønstre og sammenhænge.

 

Jeg giver dig ikke råd eller 'værktøjer', da kun du ved hvad der er rigtigt for dig, men jeg vil støtte dig i at få en større indsigt i dig selv og finde frem til, hvad dette er for dig. ​

 

Derfor handler terapien i høj grad om at gøre dig bevidst om og opmærksom på, hvad der sker, så du ikke handler ud fra automatiske reaktionsmønstre og instinktive følelser.

 

I stedet støtter jeg dig i at observere dig selv og dine handlinger, forstå dem og derigennem ændre det du ønsker at ændre. 

 

Dét, er det allerbedste ’redskab’ jeg kan give – Bevidsthed og opmærksomhed på dine handlinger, følelser og kropsligereaktioner her og nu.

Hvad siger mine klienter

Den røde tråd i de tilbagemeldinger jeg får fra de klienter, der har været i forløb hos mig er: ro.

Ro i hovedet, efter år med tankemylder og et sitrende nervesystem. Ro i relationer til andre. Ro i relationen med dem selv. Jeg kender selv til denne ro - og tror at den kommer, når vi oplever at blive mødt i vores følelser og mærker en accept af, at vi er gode nok præcis som vi er.


Dette møde er mit vigtigste redskab. 

Mange melder desuden tilbage, at de oplever, hvordan de formår at observere deres følelsesmæssige udsving før de reagerer, og formår at slå 'autopiloten' fra.

- De handler med bevidsthed og ansvar! Og dette skaber en helt anden væren i verden med langt større tilfredshed.   

 

Hvis du vil læse mere om hvad det præcis er en psykoterapeut laver og kan, kan du klikke her. 

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere om et forløb kunne give mening for dig. Mine kontaktoplysninger står nederst på siden. 

© Anne Katrine Koch-Lassen, Psykoterapeut MPF - Om mig

bottom of page