top of page
IMG_7961_edited_edited.jpg
IMG_7961_edited_edited.jpg

Om mig 

Her får du et lille indblik i, hvad du kan forvente at opleve i mødet med mig som terapeut

Psykoterapi i trygge rammer

Jeg hedder Anne Katrine, jeg er 34 år og har arbejdet med terapi og menneskelige relationer siden jeg blev uddannet, første gang i 2016 fra Københavns Universitet og siden i 2021 som certificeret psykoterapeut. Hvis du vil læse mere om hvad det indebærer, kan du klikke her. 


Min egen rejse ind i terapiens verden, startede som klient og siden har jeg taget en fireårig psykoterapeutuddannelse. Og jeg elsker terapi! Både når jeg sammen med mine klienter skaber trygge rum for sårbare og følelsesmæssige undersøgelser, og når jeg selv er klient hos min dygtige supervisor. For mig giver det en følelse af meningsfuldhed, når jeg forstår mine handlemønstre og bliver klogere på mine reaktioner - og jeg synes kort sagt, at det er spild af godt liv, når vi ikke får kigget på og taget ansvar for de ting, der ligger og nager som små og store sten i vores sko.    


Faglig baggrund som psykoterapeut
Jeg er uddannet psykoterapeut hos Akademiet for Psykoterapi i 2021. Her er jeg uddannet inden for organisk psykoterapi, som kombinerer eksistentiel, gestalt- og kropsterapi. Kort sagt indebærer denne retning at jeg ser dig, klienten, som et helt menneske der både har en krop og et hoved og altså inddrager begge i den terapeutiske samtale. 
 
Akademiet for Psykoterapi er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket garanterer en høj standard i både undervisning og eksaminering. Jeg er også selv medlem af foreningen, hvilket gør at jeg kan kalde mig psykoterapeut MPF.

 
Min vej ind i psykoterapien
Jeg er oprindeligt uddannet i etnologi og kunsthistorie fra Københavns Universitet , og har arbejdet med både kunst og kultur, samt som boligsocial medarbejder med socialt udsatte børn, unge og voksne, som jeg bl.a. har undervist i yoga. Jeg er derudover uddannet som yin yoga instruktør hos Senses. Yin er en yogaform som er et virkelig godt redskab, når jeg i terapirummet arbejder med en øget kropsbevidsthed, grænsesætning o. lign. Hvis du ønsker det, kan det derfor kombineres med din terapi. 

Desuden har jeg i mange år været frivillig i forskellige organistationer med fokus på mental sundhed, bl.a. Girltalk.dk og senest som rådgiver i Psykiatrifondens telefonrådgivning


Dit rum til undersøgelse og udvikling 
I en terapeutisk samtale, vil du først og fremmest snakke rigtig meget, fordi jeg spørger meget ind til små og store ting - ting som du måske tager forgivet, og ikke har tænkt så meget over før. Min erfaring er nemlig, at det er i detaljen og de små hverdagsting, at indgangen til vores dybereliggende problematikker ligger, så derfor undersøger vi sammen, hvordan du har indrettet dig i netop dit liv. 
Gennem samtalen går vi på opdagelse, og undervejs vil jeg støtte dig i at få en bedre kontakt til din krop. I første omgang måske overhovedet lægge mærke til, at du har en sådan, og senere hen, hvad den fortæller.

 
Min tilgang til terapi
​​Grundlaget i terapien er, at jeg møder dig lige der, hvor du er den pågældende dag. Det betyder helt konkret, at vi altid tager udgangspunkt i det, der fylder netop nu. Du fortæller, og jeg lytter og vil undervejs støtte dig i at sætte ord på dine følelser, og følelser på dine ord. Vi rydder lidt op i det hele og redder trådende ud. Når man kan differentiere i sine følelser og fornemmelser, bliver det lettere at være med dem. Når vi undersøger følelserne på denne måde - mærker dem fuldt og helt og accepterer, at de er, som de er - så kan de slippe grebet i dig, og skabe plads til nye erkendelser. ​
 
Jeg har et eksistentialistisk grundsyn, der betyder at jeg vil støtte dig i at rumme og acceptere de grundvilkår vi alle deler, samt de vilkår der i kraft af din bagage er særligt givet til dig. Desuden har jeg altid et blik på, hvordan kropsfornemmelser og kropskontakt kan inddrages i terapien, så koblingen mellem krop og sind bliver en naturlig del af den måde du er i verden på. Vigtigst af alt, vil jeg altid møde dig med omsorg og respekt for det du bringer med ind i rummet. 
​​
Den måde, jeg laver terapi på, bygger i høj grad på et samarbejde mellem os.
Jeg anser dig som værende eksperten i dit liv og jeg som din støtte, der fordyber dig og hjælper dig til at se mønstre og sammenhænge. Jeg giver dig som udgangspunkt ikke råd eller 'værktøjer', da kun du ved hvad der er rigtigt for dig, men jeg vil støtte dig i at få en større indsigt i dig selv og finde frem til, hvad det rigtige er for dig. 


Fokus er på, at du opnår en øget bevidsthed om, hvorfor du gør og føler som du gør. Denne bevidst kan i sig selv opleves som en befrielse og forhindre mange uhensigtsmæssige reaktioner. Derfor handler terapien i høj grad om at gøre dig bevidst om og opmærksom på, hvad der sker, så du ikke handler ud fra automatiske reaktionsmønstre og instinktive følelser, men i stigende grad lærer at observere dig selv og dine handlinger, forstå dem og derigennem ændre det du ønsker at ændre. Det er komplekst, ja, men det er også sjovt og det allerbedste ’redskab’ jeg kan give og anbefale – selvbevidsthed og opmærksomhed på dine handlinger, følelser og kropslige reaktioner her og nu.

Hvad siger mine klienter
Den røde tråd i de tilbagemeldinger jeg får fra de klienter, der har været i kortere og længere forløb hos mig er: ro. Ro i hovedet, fra år med tankemylder og et sitrende nervesystem; ro i relationer til andre, ro i relationen med dem selv. Jeg kender selv til denne ro - og tror at den kommer, når vi oplever at blive mødt i vores følelser og mærke en accept af, at vi er gode nok præcis som vi er. Dette møde er så at sige terapiens vigtigste redskab. 
Mange melder desuden tilbage, at de oplever, hvordan de formår at observere deres følelsesmæssige udsving før de reagerer, og formår at slå 'autopiloten' fra. I terapiens verden handler de med bevidsthed og ansvar! Og dette skaber en helt anden væren i verden med langt større tilfredshed.   

Kontakt mig endelig hvis der noget i det ovenstående, der har vækket din interesse eller undren er du meget velkommen til at spørge ind. Mine kontaktoplysninger står nederst på siden. 

© Anne Katrine Koch-Lassen, Psykoterapeut MPF - Om mig

bottom of page